Контакти

Свържете се с нас

Хотел „Четирилистна детелина”

ул. Явор 18, 2770 гр. Банско

Тел: +359 877 775 535

Тел: +359 887 482 525

Тел: + 359 74 986 407

E-mail: management@fourleafclover-bansko.com

E-mail: office@fourleafclover-bansko.com

E-mail: reservation@fourleafclover-bansko.com

E-mail: marketing@fourleafclover-bansko.com